Karate kyokushin dla dzieci

Zajęcia Karate Kyokushin dla dzieci od 5 roku życia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają każdorazowo jedną godzinę zegarową. Opierają się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Prowadzone podczas zajęć gry i zabawy ruchowe dostosowane są do możliwości i wieku dzieci. Uczestnicy treningów, poznając podstawowe techniki karate, rozwijają swój potencjał motoryczny i kształtują charakter.

Młodzi adepci sztuki Karate uczą się dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu techniki i zadań ruchowych. Rozwijają się zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i emocjonalnej. Trening Karate daje młodym ludziom możliwość nabycia pożądanych cech charakteru, takich jak umiejętność koncentracji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, skupienia, opanowania oraz wytrwałości w dążeniu do celu, jakim w tym przypadku jest zdanie egzaminu na kolejny stopień (pas).

Karate Kyokushin dla najmłodszych to pierwszy krok do tego, by dziecko w przyszłości miało świadomość jak wielką wartością i potrzebą jest aktywność fizyczna.

 

We wrześniu i październiku zapraszamy Cię na pierwszy bezpłatny trening!

FACEBOOK

reklama