PROMOCJA PAŹDZIERNIKOWA

PROMOCJA PAŹDZIERNIKOWA

04.10.2013

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów Dzieci uczestniczących w zajęciach karate na bezpłatne zajęcia grupy FIGHT CLUB!
Drogie Mamy i Tatusiowie - do dzieła!

REGULAMIN AKCJI "PROMOCJA PAŹDZIERNIKOWA"

  1. Organizatorem akcji "PROMOCJA PAŹDZIERNIKOWA" ("Promocja") jest ALE CZAD! Michał Krzak. 
  2. Promocja obowiązuje od 1  do 31 października 2013 r.
  3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest opłacenie składki miesięcznej za miesiąc październik lub wykupienie karnetu w październiku na zajęcia dziecięcych grup karate.
  4. Promocja nie dotyczy osób dokonujących jednorazowych opłat za zajęcia.
  5. Uczestnicy promocji, którzy spełnią warunki określone w punkcie 3 otrzymają jednorazowy karnet na bezpłatne zajęcia grupy FIGHT CLUB ("Karnet FC").
  6. Karnet FC jest ważny przez 3 miesiące od daty otrzymania.
  7. Karnet FC jest karnetem imiennym, przeznaczonym do wykorzystania przez Rodziców, Opiekunów ustawowych lub innych członków Rodziny uczestnika zajęć karate dla dzieci (minimalny wiek Uczestnika promocji wynosi 18 lat).
  8. Niewykorzystany przez Uczestnika promocji karnet przepada.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

FACEBOOK

reklama